1. home
  2. #tags
  3. Sosyal Medya Yasası

Discover Latest #Sosyal Medya Yasası News, Articles and Videos with Contenting

1. Sosyal Medya Yasası: Türkiye'de Sosyal Medya Düzenlemesi ile İlgili Genel Bir Bakış - Küresel İletişim Forumu: Küresel İletişim Forumu tarafından hazırlanan bir makale, Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili genel bir bakış sunmaktadır. Makale, sosyal medya düzenleme yasalarının geçmiş ve mevcut durumu ile ilgili bilgileri ve Türkiye'de sosyal medya kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili tartışmaları içerir. 2. Türkiye'de Sosyal Medya Yasasının Oluşturulmasının Nedenleri - The Conversation: The Conversation tar